Hírek › 2021. évi Pénzmosási Ellenőrzési Ütemterv

2021. évi Pénzmosási Ellenőrzési Ütemterv

2021. március 5., 12:35
2021. évi ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV

(B.A.Z. Megyei Ügyvédi Kamara)
2021. évi ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV
 
(B.A.Z. Megyei Ügyvédi Kamara)
 
 
 
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását szolgáló ügyvédi tevékenység kamarai ellenőrzéséről
 
415 ügyvéd kamarai tag és 76 kamarai jogtanácsos tag figyelembevételével, évi közelítőleg az ügyvédi létszámot tekintve 20%-ot elérő hatósági eljárás lefolytatását tűzi célul az ütemterv.
 
2021. január hónapban egységesen az ügyvédek és kamarai jogtanácsosok részére a kérdőívek kerülnek kiadásra, természetesen az ügyvédek részére az eddig használatos, a jogtanácsosok pedig az Üttv. 2.§ (1) bek. a) - d) pontjaira vonatkozó kérdőíve a kockázati csoportok létrehozásához. A kockázati csoportba sorolás egységesen a kamarai vizsgálóbiztos részéről történik.
 
Javaslat a kérdőív alapján:
 
A l a c s o n y  kockázatú pénzügyi tevékenységet folytató ügyvédi besorolás alá kerülhet, amennyiben ügyvédi letétet nem kezel, vagy 5 alatti számban kezel, melyek összegszerűen a 30 MFT-ot nem haladják meg, és a kérdőíven legalább 3 kiemelt kérdésre a legalacsonyabb számadatok megadásával  válaszol,
 
Á t l a g o s kockázatú pénzügyi tevékenységet folytató ügyvéd: letétet kezel 99 MFT összeghatárig, a kérdőíven legalább 3 kiemelt kérdésre 11-30 és 31-100 számadat közötti választ adó kolléga,
 
M a g a s kockázatú pénzügyi tevékenységet folytató ügyvéd: korlátozás nélküli letétkezelés vagy letétkezelés nélkül is, amennyiben legalább a kérdőíven legalább 3 kiemelt kérdésre 31-100 vagy több mint 100 feletti számadatot bejelentő válaszadás esetén, és egy kiemelt kérdésre 11-30 számadatot közöl.
 
2021. február hónapban a beérkezett adatok feldolgozása, kockázati besorolások, kiértesítések.
 
A besorolások alapján területén elnökségi tagok személyesen eljárva végzik az ügykiválasztást, ezt követően személyes iratbemutatással a kamara székhelyén– kijelölt ügyvédi irodában - történik az ellenőrzés. A megye székhelyen kívüli székhellyel rendelkező ügyvédek esetében, saját székhelyükön történik az ellenőrzés vizsgálóbiztos által kijelölt vizsgáló részéről az ütemtervben meghatározott arányok (minden magas kockázatú, 70% átlagos besorolás 30% alacsony besorolás) szerint.
 
2021. március              12 alkalom
 
2021. április                 12 alkalom
 
2021. május                 12 alkalom
 
2021. június                 12 alkalom
 
2021. szeptember        12 alkalom
 
2021. október               12 alkalom
 
2021. november           12 alkalom
 
Összesen:                   84 ellenőrzés
 
Az ellenőrzések 100%-ban irányulnak a magas kockázati besorolású kollégák ellenőrzésére, az átlagos besorolású kollégák legalább 70%-ának, ill. az alacsony kockázati besorolásba tartozók 30%-nak az ellenőrzésével egészül ki.
 
A kamarai jogtanácsosok vizsgálóbiztosai részéről az ellenőrzés ütemezése külön ütemterv alapján történik.
 
Az ügyvédek vizsgálatára kijelölt vizsgálóbiztos: dr. Gyurcsik András fegyelmi biztos.
 
 
 
Miskolc, 2020. november 27.
Naptár
Advocat