Hasznos linkek

HASZNOS LINKEK

· iForm bírósági nyomtatványok (https://www.magyarorszag.hu/szuf_szolg_lista?kategoria=BI)

· inNova Portál (rendőrségi ügyintézés) (https://ugyintezes.police.hu)

· Közigazgatási per indítása (iForm) (https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client)

· e-Papír (https://epapir.gov.hu)

· Fizetési meghagyás kibocsátása (https://fmh.mokk.hu)

· Kirendelési lista (https://kirendeles.magyarugyvedikamara.hu/kirendeles)

· Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer (JÜB) (https://nyilvantarto.hu/hu/jogugyletek_biztonsaga)

· ÁNYK telepítése (https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek)

· Bíróságok elérhetőségei (https://birosag.hu)

· E-Akta Ügyfél Irathozzáférési Rendszer (https://eakta.birosag.hu/)

· Bírósági elektronikus ügyintézési portál

(https://e-ugyintezes.birosag.hu/?ReturnUrl=%2fbetekintes)

· Bírósági Fizetési Portál (EFER) (https://fizetes.birosag.hu/belepes?ReturnUrl=%2f)

· Ingyenes céginformáció (https://www.e-cegjegyzek.hu/)

· Kúria (https://kuria-birosag.hu)

· Alkotmánybíróság (https://www.alkotmanybirosag.hu)

· Emberi Jogok Európai Bírósága (https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/hun&c)

· Békéltető Testület (https://bekeltetes.borsodmegye.hu)

· Pénzügyi Békéltető Testület (https://mnb.hu/bekeltetes)

· Állandó Választottbíróság (https://mkik.hu/valasztottbirosag)

· Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (https://mkik.hu/udvozoljuk-a-teljesitesigazolasi-szakertoi-szerv-honlapjan)

· Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - alternatív vitarendezés (https://mkik.hu)

· Kormányzati Portál (https://magyarorszag.hu)

· Földhivatal (http://www.foldhivatal.hu/content/view/15/19/)

· Tulajdoni lap lekérdezés (https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,5abe39f4-28b1-4862-8ec6-89e74c2f9a4d%2Cingatlankereso_online_foldhivatali_szolgaltatas-_tulajdoni_lap_lekerdezes)

· Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (https://mbvk.hu/)

· Végrehajtói árverési rendszer (https://arveres.mbvk.hu/)

· Elektronikus Értékesítési rendszer (https://eer.sztfh.hu/)

· Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (https://miszk.hu/)

· Igazságügyi szakértői névjegyzék (https://inyr.im.gov.hu/experts/advanced-search)

· Jogtár (http://net.jogtar.hu/)

· A Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatai (https://net.jogtar.hu/muk-kereso/gyors)

· Eur-LEX uniós jogszabálygyűjtemény (https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu)

· Ügyvédi továbbképzés (https://muktovabbkepzes.hu/)

· E-Postakönyv (https://www.posta.hu/szolgaltatasok/postai_szolgaltatasok/efj)

· E-Önkormányzat (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap)

· NAV Online Nyomtatványkitöltő (https://onya.nav.gov.hu/#!/login)

· Adózóna (https://adozona.hu/)

· EU adószám ellenőrzés (https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation)

· Magyar Államkincstár (https://www.allamkincstar.gov.hu/)

· Központi Nyilvántartások (https://kny.nav.gov.hu/home)

· Közműátírással kapcsolatos e-Bejelentő rendszer (https://e-bejelento.gov.hu/)

· Termőföld hirdetmények megtekintése (https://foldem.hu/termofold-hirdetmenyek/)

· MePAR (földparcella) böngésző (https://mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu/#/)

· Központi Statisztikai Hivatal (https://ksh.hu)

· Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (https://www.sztnh.gov.hu/hu)

· Kamatkalkulátor (https://kamatkalkulator.hu/)

· Jármű Szolgáltatási Platform (https://www.nyilvantarto.hu/jarmuszolgaltatasiplatform/)

· Jegybanki alapkamat alakulása (https://www.mnb.hu/Jegybanki_alapkamat_alakulasa)

· Opten szolgáltatások (https://www.opten.hu/)

· Orac Kiadó (https://orac.hu/)

· Jogi Fórum (https://www.jogiforum.hu/)

· Cégközlöny (http://e-cegkozlony.gov.hu/)

· Magyar Közlöny (https://magyarkozlony.hu/)

· e-Szignó (https://e-szigno.hu/)

· Netlock MOKKA (https://netlock.hu/mokka/)

· Jogi Szakvizsga Rendszer (https://jogiszakvizsga.im.gov.hu/)

· Ügyvéd Podcast (https://upcast.hu/)

· Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (https://jogikar.uni-miskolc.hu/)

Naptár
Advocat