Hasznos linkek

http://www.nyilvantarto.hu Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal (KEKKH), JÜB elérhetősége
   
http://www.e-cegjegyzek.hu Ingyenes céginformáció 
   
http://miskolc.hu Miskolc város honlapja
   
http://www.mnb.hu MNB jegybanki alapkamat
   
https://illetekigazolas.allamkincstar.gov.hu elektronikus cégeljárás illeték, költségtérítés
   
http://www.opten.hu „Díjtalan szolgáltatásaink”: heti csődlista, heti felszámolási lista, heti végelszámolási lista, közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályok, jogszabálykereső (OptiJUS Light), cégkeresés
   
http://e-cegkozlony.gov.hu Kereső szolgáltatás (cégnév vagy cégjegyzékszám, közlönyszám szerint)
   
http://cegkozlony.hu Cégközlöny
   
http://www.magyarkozlony.hu Magyar Közlöny
   
https://fmh.mokk.hu elektronikus FMH
   
http://ceginformaciosszolgalat.kormany.hu KIM Cégszolgálat
   
http://birosag.hu Ítélőtáblák, Törvényszékek, Városi Bíróságok, Cégbíróságok elérhetőségei 
   
http://www.foldhivatal.hu „Földhivatal Online”: nem hiteles tulajdoni lap, tulajdoni lap másolat, térképmásolat lekérése
   
http://www.foldhivatal.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=163 Földhivatal Online
   
http://net.jogtar.hu Complex jogszabálykereső
   
http://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso jogszabálykereső
   
http://www.complex.hu/cegnyomtatvanyok.php Cégeditor nyomtatványkitöltő rendszer (ingyenesen letölthető)
   
http://www.magyarorszag.hu Kormányzati Portál
   
http://www.apeh.hu Adószámok felfüggesztése (hirdetmények adószámot felfüggesztő határozatokról, hirdetmények adószámot törlő határozatokról, felfüggesztett adószámok, felfüggesztést követően törölt adószámok) Keresés törzsszám vagy név szerint.
   
http://www.adozona.hu adójogszabályok, kalkulátorok (bér, illeték)
   
http://www.hvgorac.hu HVG-ORAC Kft. honlapja (kiadványok, folyóiratok, kommentárok)
   
http://www.jogiforum.hu Jogi Fórum honlapja
   
http://www.magyarugyvedikamara.hu Magyar Ügyvédi Kamara
   
http://www.miskolciugyvedikamara.hu Miskolci Ügyvédi Kamara
   
http://europa.eu Európai Unió hivatalos honlapja
   
http://eur-lex.europa.eu európai uniós jog
   
http://www.mkab.hu Alkotmánybíróság hivatalos honlapja (AB határozatainak teljes szövege)
   
http://www.lb.hu Legfelsőbb Bíróság hivatalos honlapja (bírósági elvi határozatok, kollégiumi állásfoglalások)
   
http://www.mkik.hu Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapja
   
http://www.mkik.hu/index.php?id=49 Választottbíróság
   
http://portal.ksh.hu KSH honlapja
   
http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor_main.gszr_main1 KSH TEÁOR
   
http://e-beszamolo.kim.gov.hu/  (elektronikus beszámolók)
   
http://www.parlament.hu/internet/plsql/internet_irom parlamenti információs rendszer a beterjesztett törvényjavaslatokról
   
http://www.echr.coe.int/ECHR Emberi Jogok Európai Bírósága hivatalos honlapja (francia v. angol nyelven)
   
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/2E0DDEEA-24FD-49C4-AA0C-FD02DA04F990/0/HUN_Questions_and_answers.pdf  Emberi Jogok Európai Bírósága 
   
http://www.mbvk.hu Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara
   
http://www.kimisz.gov.hu/submegyei/borsod B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata 
   
http://szakertok.irm.gov.hu Igazságügyi Szakértők Nyilvántartó Rendszere (Keresés: szakértők, szakértői cégek, szakértői intézmények)
   
http://miszk.hu Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara
   
http://www.kamatkalkulator.hu kamatszámítás Ptk. alapján (ügyleti kamat, késedelmi kamat, vegyes kamat)
   
http://www.sztnh.gov.hu Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
   
http://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek Békéltető Testületek
   
http://bekeltetes.hu/index.php?id=linkgyujtemeny Békéltető Testületek Linkgyűjtemény (Fogyasztóvédelmi hatóságok, ~civilszervezetek, Ker. és Ip. Kamarák)
   
http://www.mokk.hu Magyar Országos Közjegyzői Kamara (fizetési meghagyásos eljárás)
   
http://srv.e-szigno.hu hitelesítő alkalmazás
   
http://www.netlock.hu/mokka hitelesítő alkalmazás
   
http://www.allamkincstar.gov.hu/ Magyar Államkincstár
   
http://www.e-cegjegyzek.hu/e-cegeljaras/index.html e-Cégeljárás útmutatók
   
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/valaszt.htm Magyar Közlöny, Alkotmánybíróság Határozatai, Egészségügyi Közlöny, Hivatalos Értesítő, Honvédelmi Közlöny, 
   
v. http://www.kozlonyok.hu  Nemzetgazdasági Közlöny, Oktatási és Kulturális Közlöny, Szociális Közlöny, Ügyészségi Közlöny 
   
http://www.complex.hu/jognaptar.php Jog-Naptár (Adott naptári napon várható-e új jogszabály hatályba lépése, vagy régebbi módosulása.)
   
http://www.complex.hu/hlusrng.php Naponta küldött hírlevél jogszabályváltozásokról
   
https://jogiszakvizsga.kim.gov.hu Jogi Szakvizsga Rendszer honlapja
   
http://jogikar.uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/                             Európai Bizottság közösségi
                                                                                                            adószám ellenőrzés 

Naptár
Advocat