Jogi nyilatkozat

 

 

Jogi nyilatkozat

a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Ügyvédi Kamara honlapjának használatához

 

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Ügyvédi Kamara internetes címén elérhető honlap, vagy annak bármely és valamennyi oldalának (a továbbiakban: Honlap) megnyitásával, illetve a Honlapon feltüntetett e-mail címének elérésével az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1. A Honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul, nem üzleti célú felhasználásra szolgálnak.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Ügyvédi Kamara minden lehetséges eszközzel törekszik arra, hogy biztosítsa az Internetes weboldalán megjelenő információk és tanácsok pontosságát az oldal készítésének lezárásakor, ennek ellenére esetlegesen előfordulhatnak véletlen hibák a weboldal tartalmában.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Ügyvédi Kamara nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos felelősséget, garanciát vagy jótállást a jelen weboldalon megjelenő információkért, tanácsokért és véleményekért, beleértve a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Ügyvédi Kamara weboldalán megjelenő bármely adat közvetlen vagy közvetett felhasználását, és mindenkor fenntartja magának a jogot a weboldal tartalmának külön értesítés nélküli módosítására vagy korrigálására. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Ügyvédi Kamara semmilyen felelősséget nem vállal a jelen weboldal tartalmának hiányosságait és hibáit illetően, és a weboldalon található információk és vélemények alapján hozott döntésekért a kizárólagos felelősség a felhasználót terheli.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Ügyvédi Kamara a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig kizárja a felelősséget bárminemű közvetlen, különleges, közvetett, vagy következményként fellépő kárért, (ideértve bármilyen elmaradt hasznot, elmaradt bevételt, várt megtakarítások elvesztését, többletköltségeket vagy felesleges kiadásokat, személyes adatok elvesztését vagy egyéb adatvesztést) és minden egyéb bármilyen jellegű és bármilyen okból eredő kárért, amely jelen weboldal használatából, illetve amely a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Ügyvédi Kamara weboldaláról közvetlen vagy közvetett módon szerzett bármely vélemény vagy információ felhasználásából származik. A felelősségvállalás kizárása vonatkozik minden kárra, amit bármely olyan vírus, kártevő, fájl vagy program okoz, amelyet számítógépes szoftverek, hardverek és más telekommunikációs berendezések működésének akadályozására, megszakítására, károsítására, vagy azok funkcionalitásának korlátozására, vagy integritásának veszélyeztetésére terveztek; továbbá vonatkozik bármely anyagra, amelynek átvitele a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Ügyvédi Kamara weboldalán keresztül vagy annak részeként történik, illetve bárminemű onnan letöltött anyagra.

2. A  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Ügyvédi Kamara nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

3. A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk törvényi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik. A honlapon megjelenő személyes adatok felhasználása kizárólag a mindenkor hatályos jogszabályok keretein belül történhet, így a megjelenő ügyvéd, ügyvédjelölt, ügyvédi iroda személyneveket kizárólag tájékoztatásként tették közzé, azok használatára a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak.

4. A Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva a  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Ügyvédi Kamara részére jutatott bármely információ, ötlet vagy koncepció a  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Ügyvédi Kamara tulajdonába megy át, azt a  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Ügyvédi Kamara szabadon felhasználhatja.

5. Amennyiben a Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, azokat a  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Ügyvédi Kamara kezeli és archiválja. Az adatszolgáltatás önkéntes. Kérelmére a  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Ügyvédi Kamara tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, valamint bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve törlését.

Naptár
Advocat