Szabályzatok › Országos

3/2013. (VII.08.) MÜK Szabályzata

a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról

3/2012. (XI.05.) számú MÜK szabályzata

a székhelyszolgáltatásról szóló 1/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat kiegészítéséről

2/2012. (XI.05.) sz. MÜK Szabályzata

az ügyvédjelöltek képzésének szabályairól, az ügyvédek és az ügyvédjelöltek ezzel kapcsolatos feladatairól, valamint a kamaráknak az ügyvédjelöltek képzésének megszervezésével kapcsolatos feladatairól

1/2012. (XI. 5.) MÜK szabályzat

az ügyvédjelöltek foglalkoztatásának tárgyi feltételeiről

7/2011. (X. 24.) MÜK szabályzat

az ügyvédi felelősségbiztosítás legalacsonyabb összegéről

1/2011. (III. 21.) MÜK szabályzat

az ügyvédi hivatás etikai szabályairól szóló 8/1999. (III. 22.) MÜK szabályzat kiegészítéséről

Egységes szerkezet

A Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998. (VI. 27.) Fegyelmi eljárási szabályzata az 1/2002. (II. 25.) és a 3/2009. (X. 26.) MÜK szabályzattal megállapított módosításokkal egységes szerkezetben.

2/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzat

az ügyvéd irodájának gondnoka jogköréről és eljárásáról, valamint a meghalt ügyvéd iratainak rendezéséről szóló 6/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

1/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzat

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását szolgáló ügyvédi tevékenység kamarai ellenőrzésének részletes szabályairól

5/2008. (X. 27.) MÜK Szabályzat

az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 8/1999. (III. 22.) MÜK Szabályzat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

1/2008. (X. 27.) MÜK szabályzat

az ügyvéd és az ügyvédi iroda névhasználatáról szóló 5/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat módosításáról és a módosítással egységes szerkezetbe foglalásról 

MINTASZABÁLYZAT

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, a többszemélyes ügyvédi irodák, irodák részére

EGYSÉGES SZABÁLYZAT

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, az egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák részére

2/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat

a jogügyletek biztonságának elősegítésével, valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról [egységes szerkezetben a 3/2008. (X. 27.) MÜK szabályzattal]

1/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat

a székhelyszolgáltatásról

3/2006. (X. 16.) MÜK szabályzat

az ügyvédek által készített végrendeletek (haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok) központi nyilvántartásáról

2/2006. (III. 20.) MÜK szabályzat

az ügyvédi társulásról

4/2005. (VI. 25.) MÜK szabályzat

a MÜK Országos Levéltáráról

1/2005. (I. 10.) MÜK szabályzat

az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának állampolgára és a külön jogszabályban meghatározott szakmai megnevezések valamelyike alatt ügyvédi tevékenység folytatására jogosultnak a Magyar Köztársaság területén történő európai közösségi jogászi tevékenységről szóló szabályzata

1/2001. (VI. 11.) MÜK szabályzat

a választási szabályzatról [egységes szerkezetben az 1/2006. (I. 9.) MÜK szabályzattal]

1/2000. (V. 22.) MÜK szabályzat

az ügyvédi felelősségbiztosítás legalacsonyabb összegéről

4/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat

az ügyvédek letét- és pénzkezeléséről

3/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat

a fegyelmi eljárásról [egységes szerkezetben az 1/2002. (II. 25.) MÜK és a 3/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzattal] 

2/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat

Összeférhetetlenségi Szabályzat

1/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat

Felvételi Szabályzat

 

Naptár
Advocat