Hírek › Védői szemmel - Könyvajánló

Védői szemmel - Könyvajánló

2017. december 12., 10:05
Könyvajánló

Kedves Kolléganők/Kollégák!

Dr. Csomós Tamás a Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, gyakorló büntetőjogász, aki a MÜK elnökével együtt a Magyar Ügyvédi Kamara részéről volt hivatva képviselni az ügyvédség érdekeit az új Be-t előkészítő kodifikációs bizottságban igen izgalmas, elméleti kérdéseket taglaló, ugyanakkor a gyakorló jogász számára is hasznos gyakorlati példákkal illusztrált könyvet írt VÉDŐI SZEMMEL – tanulmányok és karcolatok a büntető anyagi és eljárásjog tárgyköréből – címmel, melyet a közelmúltban jelentetett meg a HVG ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

Amikor kezembe vettem a kamaránk részére megküldött egyik tiszteletpéldányt, kötelességszerű egykedvűséggel kezdtem lapozásába, azonban még a könyv harmadáig sem értem, amikor kezdeti lanyha érdeklődésemet egyre fokozódó kíváncsiság váltotta fel, és mind nagyobb élvezettel olvastam a szerző szépirodalmi igényességgel megfogalmazott érdekfeszítő okfejtéseit. Mindezen benyomásaim magyarázatául legszívesebben idéznék egy-két szellemesen izgalmas részletet, de figyelemmel kell lennem a kiadó intelmeire, mely szerint tilos az engedélyének kikérése nélkül bármilyen részletet idézni, közzétenni a könyvből. Így hát csupán általánosságban utalhatok arra: a tanulmány nem csupán az ügyvédi hivatásrend aktuális és megoldásra váró problémáit taglalja, de a bírói- ügyészi és a nyomozó hatóságok munkavégzése során előforduló gyakorlati kérdésekkel és az ott tapasztalható anomáliákkal is foglalkozik és mindezt az ügyvédség indokolt elvárásainak tükrében teszi. A könyv aktualitását a rövidesen hatályba lépő és alkalmazásra kerülő, alaposan átdolgozott új Be. adja, már csak ezért is ajánlom jó szívvel beszerzését és elolvasását, mert a szerző védőként szerzett tapasztalati átadásán túlmenően, mint a kodifikációs bizottság egyik tagja közreműködött az új büntetőeljárási törvény megalkotásában, melynek eredményeként az ügyvéd hivatásának gyakorlása és napi munkavégzése során azáltal is segítséget kaphat az új jogszabály helyenként kanyargós útvesztőiben való eligazodáshoz.

A könyv megrendelhető a HVG ORAC Lap- és Könyvkiadótól, ára 4.600,- Ft.

A kiadó elérhetőségei:

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 14., Telefon: +36 1 340 2304, Fax: +36 1 349 7600, E-mail: info@hvgorac.hu, Web: www.hvgorac.hu )

Üdvözlettel:

Dr. Háger Miklós

Naptár
Advocat